تی شرت ال سی واکیکی ۲-۳ سال

قد از سرشونه ۳۸ دورسینه ۵۹-۶۰