در دو رنگ قرمز و آبی

دارای کمربند ایمنی 

بعد از راه افتادن کودک در سه سالگی به بعد میتونید دسته رو جدا کنید

قیمت ۱۰۰تومن