تی شرت ال سی واکیکی ۲-۳ سال

قد از سرشونه ۳۸

دورسینه ۵۹-۶۰